msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: Google Sitemap Generator Swedish Translation 1.0\n" "POT-Creation-Date: \n" "PO-Revision-Date: 2008-01-08 12:16+0100\n" "Last-Translator: Markus \n" "Language-Team: Tobias Bergius \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "X-Poedit-Language: Swedish\n" "X-Poedit-Country: SWEDEN\n" "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n" #: sitemap.php:375 msgid "always" msgstr "alltid" msgid "hourly" msgstr "varje timme" msgid "daily" msgstr "dagligen" msgid "weekly" msgstr "varje vecka" msgid "monthly" msgstr "månatligen" msgid "yearly" msgstr "Årligen" msgid "never" msgstr "aldrig" msgid "Detected Path" msgstr "Funnen sökväg" msgid "Example" msgstr "Exempel" msgid "Absolute or relative path to the sitemap file, including name." msgstr "Absolut eller relativ sökväg till sajtkartan, inklusive namn." msgid "Complete URL to the sitemap file, including name." msgstr "Komplett URL till sajtkartan, inklusive namn." msgid "Automatic location" msgstr "Automatisk sökväg" msgid "Manual location" msgstr "Manuell sökväg" msgid "OR" msgstr "eller" msgid "Location of your sitemap file" msgstr "Sökväg till din sajtkarta" msgid "If your blog is in a subdirectory and you want to add pages which are NOT in the blog directory or beneath, you MUST place your sitemap file in the root directory (Look at the "Location of your sitemap file" section on this page)!" msgstr "Om din blogg är i en underkatalog och du vill lägga till sidor som inte är i blogg-katalogen, eller under, måste du placera din sajtkarta i root-katalogen (se "Sökväg till din sajtkarta" på den här sidan)!" #: sitemap.php:512 msgid "Configuration updated" msgstr "Konfiguration uppdaterad" #: sitemap.php:513 msgid "Error" msgstr "Fel" #: sitemap.php:521 msgid "A new page was added. Click on "Save page changes" to save your changes." msgstr "En ny sida tillagd. Klicka på "Spara ändringar" för att spara." #: sitemap.php:527 msgid "Pages saved" msgstr "Sidor sparade" #: sitemap.php:528 msgid "Error while saving pages" msgstr "Fel vid sparande av sida" #: sitemap.php:539 msgid "The page was deleted. Click on "Save page changes" to save your changes." msgstr "Sidan borttagen. Klicka på "Spara ändringar" för att spara." #: sitemap.php:542 msgid "You changes have been cleared." msgstr "Dina ändringar har rensats." #: sitemap.php:555 msgid "Sitemap Generator" msgstr "Sitemap Generator" #: sitemap.php:558 msgid "Manual rebuild" msgstr "Manuell återskapning" #: sitemap.php:559 msgid "If you want to build the sitemap without editing a post, click on here!" msgstr "Om du vill skapa sajtkartan utan att redigera en artikel, klicka här!" #: sitemap.php:560 msgid "Rebuild Sitemap" msgstr "Återskapa sajtkarta" #: sitemap.php:564 msgid "Additional pages" msgstr "Ytterligare sidor" #: sitemap.php:566 msgid "Here you can specify files or URLs which should be included in the sitemap, but do not belong to your Blog/WordPress.
For example, if your domain is www.foo.com and your blog is located on www.foo.com/blog you might want to include your homepage at www.foo.com" msgstr "Här kan du lägga till URL:er i sajtkartan, som inte tillhör Wordpress.
Till exempel, om din domän är www.foo.com och din blogg finns på www.foo.com/blogg, vill du nog lägga till din startsida på www.foo.com." #: sitemap.php:568 msgid "URL to the page" msgstr "URL till sidan" #: sitemap.php:569 msgid "Enter the URL to the page. Examples: http://www.foo.com/index.html or www.foo.com/home " msgstr "Ange URL till sidan. Exempel: http://www.foo.com/index.html eller www.foo.com/home" #: sitemap.php:571 msgid "Priority" msgstr "Prioritet" #: sitemap.php:572 msgid "Choose the priority of the page relative to the other pages. For example, your homepage might have a higher priority than your imprint." msgstr "Välj prioritet relativt till de andra sidorna. Till exempel, din startsida kanske bör ha högre prioritet än dina undersidor." #: sitemap.php:574 msgid "Last Changed" msgstr "Senast ändrad" #: sitemap.php:575 msgid "Enter the date of the last change as YYYY-MM-DD (2005-12-31 for example) (optional)." msgstr "Ändra datum för senaste ändringar enligt ÅÅÅÅ-MM-DD (2005-12-31 t.ex.) (valfritt)." #: sitemap.php:583 msgid "Change Frequency" msgstr "Ändra frekvens" #: sitemap.php:585 msgid "#" msgstr "#" #: sitemap.php:609 msgid "No pages defined." msgstr "Inga sidor tillagda." #: sitemap.php:616 msgid "Add new page" msgstr "Lägg till sida" # sitemap.php:617: #: sitemap.php:617 msgid "Save page changes" msgstr "Spara ändringar" # sitemap.php:618: #: sitemap.php:618 msgid "Undo all page changes" msgstr "Ångra alla ändringar" # sitemap.php:621: #: sitemap.php:621 msgid "Delete marked page" msgstr "Ta bort markerad sida" #: sitemap.php:627 msgid "Basic Options" msgstr "Generella ändringar" #: sitemap.php:632 msgid "Enable automatic priority calculation for posts based on comment count" msgstr "Aktivera automatisk prioritering för artiklar, baserat på antal kommentarer" #: sitemap.php:638 msgid "Write debug comments" msgstr "Skriv debuggkommentarer" #: sitemap.php:643 msgid "Filename of the sitemap file" msgstr "Filnamn på sajtkartan" #: sitemap.php:650 msgid "Write a normal XML file (your filename)" msgstr "Skapa en vanlig XML-fil (ditt filnamn)" #: sitemap.php:652 msgid "Detected URL" msgstr "Funnen URL" #: sitemap.php:657 msgid "Write a gzipped file (your filename + .gz)" msgstr "Skapa en gzippad fil (filnamn + .gz)" #: sitemap.php:664 msgid "Auto-Ping Google Sitemaps" msgstr "Auto-pinga Google Sitemaps" #: sitemap.php:665 msgid "This option will automatically tell Google about changes." msgstr "Det här gör att Google automatiskt notifieras om uppdateringar" #: sitemap.php:672 msgid "Includings" msgstr "Inkluderingar" #: sitemap.php:677 msgid "Include homepage" msgstr "Inkludera startsida" #: sitemap.php:683 msgid "Include posts" msgstr "Inkludera artiklar" #: sitemap.php:689 msgid "Include static pages" msgstr "Inkludera statiska sidor" #: sitemap.php:695 msgid "Include categories" msgstr "Inkludera kategorier" #: sitemap.php:701 msgid "Include archives" msgstr "Inkluder arkiv" #: sitemap.php:708 msgid "Change frequencies" msgstr "Ändra frekvenser" #: sitemap.php:709 msgid "Note" msgstr "Observera" #: sitemap.php:710 msgid "Please note that the value of this tag is considered a hint and not a command. Even though search engine crawlers consider this information when making decisions, they may crawl pages marked \"hourly\" less frequently than that, and they may crawl pages marked \"yearly\" more frequently than that. It is also likely that crawlers will periodically crawl pages marked \"never\" so that they can handle unexpected changes to those pages." msgstr "Den här inställningen ska ses som en ledtråd och inte ett kommando. Även om sökmotorerna lägger märke till den här informationen, så kan de indexera sidor markerade \"per timme\" mer sällan än det. Och dom kan indexera sidor markerade \"årligen\" oftare än så. Det är också vanligt att sökmotorer regelbundet kontrollerar sidor markerade \"aldrig\", så att de kan hantera oväntade händelser." #: sitemap.php:715 msgid "Homepage" msgstr "Startsida" #: sitemap.php:721 msgid "Posts" msgstr "Artiklar" #: sitemap.php:727 msgid "Static pages" msgstr "Statiska sidor" #: sitemap.php:733 msgid "Categories" msgstr "Kategorier" #: sitemap.php:739 msgid "The current archive of this month (Should be the same like your homepage)" msgstr "Aktuellt arkiv för denna månad (borde vara samma som din startsida)" #: sitemap.php:745 msgid "Older archives (Changes only if you edit an old post)" msgstr "Äldre arkiv (ändras bara om du ändrar en äldre artikel)" #: sitemap.php:752 msgid "Priorities" msgstr "Prioriteringar" #: sitemap.php:763 msgid "Posts (If auto calculation is disabled)" msgstr "Artiklar (om autoprioritering är avaktiverat)" #: sitemap.php:769 msgid "Minimum post priority (Even if auto calculation is enabled)" msgstr "Minsta artikeprioritet (även om autoprioritering är aktiverat)" #: sitemap.php:787 msgid "Archives" msgstr "Arkiv" #: sitemap.php:793 msgid "Informations and support" msgstr "Information och support" #: sitemap.php:794 msgid "Check %s for updates and comment there if you have any problems / questions / suggestions." msgstr "Kontrollera %s efter uppdateringar och kommentera om du har några problem, frågor eller förslag." #: sitemap.php:797 msgid "Update options" msgstr "Uppdatera inställningar" #: sitemap.php:1033 msgid "URL:" msgstr "URL:" #: sitemap.php:1034 msgid "Path:" msgstr "Sökväg:" #: sitemap.php:1037 msgid "Could not write into %s" msgstr "Kan inte skriva till %s" #: sitemap.php:1048 msgid "Successfully built sitemap file:" msgstr "Sajtkarta skapad:" #: sitemap.php:1048 msgid "Successfully built gzipped sitemap file:" msgstr "Gzippad sajtkarta skapad:" #: sitemap.php:1062 msgid "Could not ping to Google at %s" msgstr "Kan inte pinga Google på %s" #: sitemap.php:1064 msgid "Successfully pinged Google at %s" msgstr "Google pingad på %s"