msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: sitemap-sl_SI\n" "POT-Creation-Date: \n" "PO-Revision-Date: 2006-11-13 09:33+0100\n" "Last-Translator: m2-j \n" "Language-Team: Milan Jungic \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "X-Poedit-Language: Slovenian\n" "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n" #: sitemap.php:375 msgid "always" msgstr "vedno" msgid "hourly" msgstr "vsako uro" msgid "daily" msgstr "dnevno" msgid "weekly" msgstr "tedensko" msgid "monthly" msgstr "mesečno" msgid "yearly" msgstr "letno" msgid "never" msgstr "nikoli" msgid "Detected Path" msgstr "Zaznana pot:" msgid "Example" msgstr "Primer" msgid "Absolute or relative path to the sitemap file, including name." msgstr "Absolutna ali relativna pot do datoteke načrta strani (vključno z imenom datoteke)" msgid "Complete URL to the sitemap file, including name." msgstr "URL naslov datoteke načrta strani (vključno z imenom datoteke)." msgid "Automatic location" msgstr "Samodejno lociranje" msgid "Manual location" msgstr "Ročno lociranje" msgid "OR" msgstr "ALI" msgid "Location of your sitemap file" msgstr "Ime datoteke načrta strani" msgid "If your blog is in a subdirectory and you want to add pages which are NOT in the blog directory or beneath, you MUST place your sitemap file in the root directory (Look at the "Location of your sitemap file" section on this page)!" msgstr "Če je vaš blog v podimeniku in želite v načrt strani dodatki datoteke, ki se nahajajo izven tega podimenika, morate datoteko načrta strani shraniti v korenski imenik, ki se nahaja nad vsemi imeniki katere želite v načrt strani vključiti (glejte sekcijo "Ime datoteke načrta strani" na tej strani)!" #: sitemap.php:512 msgid "Configuration updated" msgstr "Nastavitve so posodobljene" #: sitemap.php:513 msgid "Error" msgstr "Napaka" #: sitemap.php:521 msgid "A new page was added. Click on "Save page changes" to save your changes." msgstr "Nova stran je dodana. Za uveljavitev sprememb, izberite "Shrani stran"." #: sitemap.php:527 msgid "Pages saved" msgstr "Strani so shranjene." #: sitemap.php:528 msgid "Error while saving pages" msgstr "Napaka pri shranjevanju strani" #: sitemap.php:539 msgid "The page was deleted. Click on "Save page changes" to save your changes." msgstr "Stran je izbrisana. Za uveljavitev sprememb, izberite "Shrani stran"." #: sitemap.php:542 msgid "You changes have been cleared." msgstr "Spremembe so razveljavljene." #: sitemap.php:555 msgid "Sitemap Generator" msgstr "Generator načrta strani" #: sitemap.php:558 msgid "Manual rebuild" msgstr "Ročno" #: sitemap.php:559 msgid "If you want to build the sitemap without editing a post, click on here!" msgstr "Izberite to možnost, če želite takoj ustvariti načrt strani." #: sitemap.php:560 msgid "Rebuild Sitemap" msgstr "Ustvari načrt strani" #: sitemap.php:564 msgid "Additional pages" msgstr "Dodatne strani" #: sitemap.php:566 msgid "Here you can specify files or URLs which should be included in the sitemap, but do not belong to your Blog/WordPress.
For example, if your domain is www.foo.com and your blog is located on www.foo.com/blog you might want to include your homepage at www.foo.com" msgstr "Tukaj lahko navedete datoteke in URL naslove, ki niso del vaše Wordpress namestitve, želite jih pa vključiti v načrt strani.
Primer: Vaša domena je www.foo.com, blog se nahaja na naslovu www.foo.com/blog, medtem, ko vi v načrt strani želite vključiti tudi naslov www.foo.com s pripadajočo vsebino." #: sitemap.php:568 msgid "URL to the page" msgstr "URL naslov strani" #: sitemap.php:569 msgid "Enter the URL to the page. Examples: http://www.foo.com/index.html or www.foo.com/home " msgstr "Vnestite URL naslov strani. Primer: www.foo.com ali www.foo.com/home" #: sitemap.php:571 msgid "Priority" msgstr "Prioriteta" #: sitemap.php:572 msgid "Choose the priority of the page relative to the other pages. For example, your homepage might have a higher priority than your imprint." msgstr "Izberi prioriteto strani, glede na ostale strani. Npr. za vašo domačo stran www.foo.com želite morda višjo prioriteto kot za vaš blog www.foo.com/blog? " #: sitemap.php:574 msgid "Last Changed" msgstr "Zadnjič spremenjeno" #: sitemap.php:575 msgid "Enter the date of the last change as YYYY-MM-DD (2005-12-31 for example) (optional)." msgstr "Vnesite datum zadnje spremembe JJJJ-MM-TT (oblika: 2005-12-31). (opcija)" #: sitemap.php:583 msgid "Change Frequency" msgstr "Spremeni frekvenco" #: sitemap.php:585 msgid "#" msgstr "#" #: sitemap.php:609 msgid "No pages defined." msgstr "Nobena stran ni bila še definirana." #: sitemap.php:616 msgid "Add new page" msgstr "Dodaj novo stran" # sitemap.php:617: #: sitemap.php:617 msgid "Save page changes" msgstr "Shrani spremembe" # sitemap.php:618: #: sitemap.php:618 msgid "Undo all page changes" msgstr "Razveljavi spremembe" # sitemap.php:621: #: sitemap.php:621 msgid "Delete marked page" msgstr "Izbriši izbrane strani" #: sitemap.php:627 msgid "Basic Options" msgstr "Osnovne nastavitve" #: sitemap.php:632 msgid "Enable automatic priority calculation for posts based on comment count" msgstr "Določi prioriteto objav glede na število komentarjev pod posameznimi objavami" #: sitemap.php:638 msgid "Write debug comments" msgstr "Zapiši komentarje za iskanje in odpravljanje napak" #: sitemap.php:643 msgid "Filename of the sitemap file" msgstr "Ime datoteke načrta strani" #: sitemap.php:650 msgid "Write a normal XML file (your filename)" msgstr "Shrani načrt strani kot standardno XML datoteko" #: sitemap.php:652 msgid "Detected URL" msgstr "Zaznan URL naslov" #: sitemap.php:657 msgid "Write a gzipped file (your filename + .gz)" msgstr "Shrani kot stisnjeno (gzip) datoteko (ime datoteke + .gz)" #: sitemap.php:664 msgid "Auto-Ping Google Sitemaps" msgstr "Samodejno obvesti Google o spremembah (ping)" #: sitemap.php:665 msgid "This option will automatically tell Google about changes." msgstr "Če izberete to možnost, bodo morebitne spremembe v načrtu strani samodejno posredovane Googlu." #: sitemap.php:672 msgid "Includings" msgstr "Vsebina" #: sitemap.php:677 msgid "Include homepage" msgstr "Vključi osnovno (prvo) stran" #: sitemap.php:683 msgid "Include posts" msgstr "Vključi objave" #: sitemap.php:689 msgid "Include static pages" msgstr "Vključi statične strani" #: sitemap.php:695 msgid "Include categories" msgstr "Vključi kategorije" #: sitemap.php:701 msgid "Include archives" msgstr "Vključi zgodovino (arhivi)" #: sitemap.php:708 msgid "Change frequencies" msgstr "Spremeni frekvenco" #: sitemap.php:709 msgid "Note" msgstr "Opomba" #: sitemap.php:710 msgid "Please note that the value of this tag is considered a hint and not a command. Even though search engine crawlers consider this information when making decisions, they may crawl pages marked \"hourly\" less frequently than that, and they may crawl pages marked \"yearly\" more frequently than that. It is also likely that crawlers will periodically crawl pages marked \"never\" so that they can handle unexpected changes to those pages." msgstr "Ta nastavitev je zgolj predlagana. Čeprav spletni iskalniki nastavljeno frekvenco upoštevajo, se zna zgoditi, da bodo strani nastavljene na urno osveževanje pregledovali redkeje, kot strani nastavljene na letno osveževanje. Ravno tako se zna zgoditi, da bodo iskalniki pregledovali strani, katerim ste nastavili, da se ne osvežujejo." #: sitemap.php:715 msgid "Homepage" msgstr "Osnovna stran" #: sitemap.php:721 msgid "Posts" msgstr "Objave" #: sitemap.php:727 msgid "Static pages" msgstr "Statične strani" #: sitemap.php:733 msgid "Categories" msgstr "Kategorije" #: sitemap.php:739 msgid "The current archive of this month (Should be the same like your homepage)" msgstr "Aktualni arhiv tega meseca (enako kot za osnovno stran)" #: sitemap.php:745 msgid "Older archives (Changes only if you edit an old post)" msgstr "Starejši arhivi" #: sitemap.php:752 msgid "Priorities" msgstr "Prioritete" #: sitemap.php:763 msgid "Posts (If auto calculation is disabled)" msgstr "Število objav (v primeru, ko je samodejno seštevanje onemogočeno)" #: sitemap.php:769 msgid "Minimum post priority (Even if auto calculation is enabled)" msgstr "Najmanjša prioriteta za objave (tudi, ko je izbrana možnost samodejnega izračunavanja prioritet)" #: sitemap.php:787 msgid "Archives" msgstr "Arhivi" #: sitemap.php:793 msgid "Informations and support" msgstr "Informacije in podpora" #: sitemap.php:794 msgid "Check %s for updates and comment there if you have any problems / questions / suggestions." msgstr "Popravke in pomoč za vtičnik boste našli na %s." #: sitemap.php:797 msgid "Update options" msgstr "Shrani nastavitve" #: sitemap.php:1033 msgid "URL:" msgstr "URL:" #: sitemap.php:1034 msgid "Path:" msgstr "Pot:" # msgid "URL:" # msgstr "" # msgid "Path:" # msgstr "" #: sitemap.php:1037 msgid "Could not write into %s" msgstr "Napaka pri shranjevanju datoteke "%s"." #: sitemap.php:1048 msgid "Successfully built sitemap file:" msgstr "Načrt strani je bil uspešno zapisan:" #: sitemap.php:1048 msgid "Successfully built gzipped sitemap file:" msgstr "Načrt strani je bil uspešno zapisan v stisnjeno (gzip) datoteko:" #: sitemap.php:1062 msgid "Could not ping to Google at %s" msgstr "Napaka pri obveščanju Googla o spremembah (%s)" #: sitemap.php:1064 msgid "Successfully pinged Google at %s" msgstr "Google je uspešno obveščen o spremembah (%s)"