Rm<P*Bm'825 \VG -` - G U Z { D '        + ? ^ %| "  tU[ab]v~$( $1LPY k %3FVk}#;oL d!Sui[.:*i'':.oNl'&O^!-UE!Kg &  !,&!S!0g!!&!$!#"&"##0#T#9$$?%%F&('F'^'!z''''''''(;"(^()w(("(,+,",,8,-e,,,',&, -0-&-- .. ..(./,/+/+/,0L01 O7PJQ>5+?, !*#R:L/BF3  6"'&<I190AM;E2GC 4(D%-N8=$)K@H. characters. Most search engines use a maximum of 160 chars for the description.%blog_description% - Your blog description%blog_title% - Your blog title%category% - Alias for %category_title%%category_description% - The description of the category%category_title% - The (main) category of the post%category_title% - The original title of the category%date% - The original archive title given by wordpress, e.g. “2007″ or “2007 August”%description% - The original description as determined by the plugin, e.g. the excerpt if one is set or an auto-generated one if that option is set%page% - The page number%page_title% - The original title of the page%post_title% - The original title of the post%request_url% - The original URL path, like "/url-that-does-not-exist/"%request_words% - The URL path in human readable form, like "Url That Does Not Exist"%search% - What was searched for%tag% - The name of the tag%wp_title% - The original wordpress title, e.g. post_title for posts(Remember: Backup early, backup often!)404 Title Format:A comma separated list of your most important keywords for your site that will be written as META keywords on your homepage. Don’t stuff everything in here.Additional META:Additional Page Meta Tags:Additional Post Meta Tags:All in One SEOAll in One SEO Options Updated.All in One SEO PackAll in One SEO Plugin FeedbackAll in One SEO Plugin OptionsAll in One SEO Plugin Release HistoryAll in One SEO Plugin TranslationsArchive Title Format:As the name implies, this will be the title of your homepage. This is independent of any other option. If not set, the default blog title will get used.Autogenerate Descriptions:Category Title Format:Check this and SEO pack will create a log of important events (all_in_one_seo_pack.log) in its plugin directory which might help debugging it. Make sure this directory is writable.Check this and your META descriptions will get autogenerated if there’s no excerpt.Check this for excluding archive pages from being crawled. Useful for avoiding duplicate content.Check this for excluding category pages from being crawled. Useful for avoiding duplicate content.Check this for excluding tag pages from being crawled. Useful for avoiding duplicate content.Check this if you want your categories for a given post used as the META keywords for this post (in addition to any keywords and tags you specify on the post edit page).Click for Help!Could not download distribution (%s)Could not download distribution (%s): %sCould not open %s for writingCould not write to %sDescription Format:Description:Disable on this page/post:FAQFeedbackHome Description:Home Keywords (comma separated):Home Title:Keywords (comma separated):Log important events:Note that this is all about the title tag. This is what you see in your browser’s window title bar. This is NOT visible on a page, only in the window title bar and of course in the source. If set, all page, post, category, search and archive page titles get rewritten. You can specify the format for most of them. For example: The default templates puts the title tag of posts like this: “Blog Archive >> Blog Name >> Post Title” (maybe I’ve overdone slightly). This is far from optimal. With the default post title format, Rewrite Title rewrites this to “Post Title | Blog Name”. If you have manually defined a title (in one of the text fields for All in One SEO Plugin input) this will become the title of your post in the format string.One Click UpgradePage Title Format:Paged Format:Please make sure %s is writablePlease make sure that %s is writable.Post Title Format:Rewrite Titles:Search Title Format:Should I upgrade?Tag Title Format:The META description for your homepage. Independent of any other options, the default is no META description at all if this is not set.The following macros are supported:This is version This string gets appended/prepended to titles when they are for paged index pages (like home or archive pages).Title:TranslationsUpdate OptionsUpgrade failedUpgraded to newest version. Please revisit the options page to make sure you see the newest version.Use Categories for META keywords:Use noindex for Archives:Use noindex for Categories:Use noindex for Tag Archives:What you enter here will be copied verbatim to your header on pages. You can enter whatever additional meta tags you want here, even references to stylesheets.What you enter here will be copied verbatim to your header on post pages. You can enter whatever additional meta tags you want here, even references to stylesheets.Project-Id-Version: all in one seo pack POT-Creation-Date: PO-Revision-Date: 2007-12-13 21:02+0100 Last-Translator: Jakub Dirska Language-Team: www.zyski.net MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Poedit-Language: Polish X-Poedit-Country: POLAND X-Poedit-SourceCharset: utf-8 X-Poedit-KeywordsList: __;_e X-Poedit-Basepath: . X-Poedit-SearchPath-0: . pozostało znaków (większość wyszukiwarek zapisuje i pokazuje maksymalnie 160 znaków).%blog_description% - Opis bloga (z menu opcje)%blog_title% - Tytuł bloga (z menu opcje)%category% - Alias dla %category_title%%category_description% - Opis kategorii%category_title% - Tytuł pierwszej (wg ID) kategori wpisu%category_title% - Oryginalny tytuł kategorii%date% - Oryginalny tytuł archiwum nadawany przez wordpress, na przykład “2007″ albo “kwiecień 2007”%description% - Oryginalny opis dla tej wtyczki wyświetla wprowadzenie wpisu jeśli zostało wypełnione albo generuje automatycznie skrót z pierwszych wyrazów we wpisie.%page% - numer strony%page_title% - Oryginalny tytuł strony%post_title% - Oryginalny tytuł wpisu%request_url% - Adres URL, na przykład "/nie-istniejacy-szukany-adres-strony/"%request_words% - Adres URL w czytelnej formie, na przykłąd "Nie istniejąca szukana strona"%search% - Poszukiwana fraza%tag% - Tag (nazwa tj. słowo lub wyrażenie)%wp_title% - Oryginalny tytuł wpisu z wordpressa, na przykład "Tytuł" dla wpisów.(Pamiętaj: Utwórz wcześniej kopię zapasową, twórz ją często!)Format tytułu dla strony błędu (404 - nie znaleziono strony na serwerze)Lista najważniejszych dla Twojego bloga (strony) słów kluczowych. Wpisz słowa lub wyrażenia przedzielając je przecinkami. Wpisywane tu słowa kluczowe znajdą się w META tagach strony głównej. To jest bardzo ważne dla wyszukiwarek. Nie zaniedbaj tego!Dodatkowe tagi meta wpisu: Dodatkowe tagi meta strony statycznej:Dodatkowe tagi meta wpisu:All in One SEOOpcje pluginu All in One SEO zaktualizowane.All in One SEO PackOpinie i sugestie do pluginu All in One SEO PackOpcje pluginu All in One SEO Historia wersji pluginu All in One SEOTłumaczenia pluginu All in One SEO Format tytułu dla stron archiwów:Jak wskazuje nazwa, to będzie tytuł strony głównej Twojego bloga (strony) - wyświetlany na pasku przeglądarki. Jest on niezależny od wszystkich innych ustawień. Jeśli w to pole nic nie wpiszesz będzie wyświetlany tytuł bloga.Automatycznie generuj opis:Format tytułu dla stron kategorii:Zaznacz aby wtyczka zapisywała logi ważnych zdarzeń (w pliku all_in_one_seo_pack.log) w katalogu wtyczki. Może to pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów w działaniu. Upewnij się że katalog wtyczki jest zapisywalny.Zaznacz tą opcję aby wtyczka automatycznie generowała opis w znacznikach META jeśli do wpisu nie jest napisane wprowadzenie.Zaznacz tą opcję aby wyszukiwarki nie indeksowały stron archiwów. Przydatne przy unikaniu zduplikowanych zawartości - wskazane.Zaznacz tą opcję aby wyszukiwarki nie indeksowały stron katogorii. Przydatne przy unikaniu zduplikowanych zawartości - wskazane.Zaznacz tą opcję aby wyszukiwarki nie indeksowały stron tagów. Przydatne przy unikaniu zduplikowanych zawartości - wskazane.Zaznacz tą opcję aby użyć nazw kategorii wpisu jako słów kluczowych w znacznikach META dla wpisu (funkcja ta działa niezależnie od słów kluczowych dla tagów oraz słów kluczowych wpisanych przy konkretnym wpisie).Kliknij aby zobaczyć POMOC !Nie można pobrać (%s)Nie można pobrać (%s): %sNie można otworzyć %s do zapisuNie można zapisać do %sFormat Opisu:Opis:Wyłacz w tym wpisie / na tej stronie: FAQOpinie i sugestieOpis do strony głównej:Słowa kluczowe strony głównej (rozdzielone przecinkami):Tytuł strony głównej:Słowa kluczowe (oddzielone przecinkami):Log ważnych zdarzeń:Uwagi dotyczące tytułów. Wszystkie tytuły w tej wtyczce to napis który widać na pasku przeglądarki. NIE JEST on widoczny nigdzie na stronie ani we wpisach, ale wyłącznie w źródle strony pomiędzy znacznikami [Tytuł] . Mozesz ustawić inny format tytułów dla wpisów, stron statycznych, stron kategorii, tagów i archiwów. Na przykład standardowo strona archiwum ma taki tytuł “Archiwum >> Tytuł bloga >> Tytuł wpisu” - to jest dalekie od optymalnego. Możesz ustawić (i tak zostało domyślnie zaproponowane) aby tytuł był wyświetlany w postaci "Tytuł wpisu | Tytuł Bloga" używając przy tym znaczników "%post_title% | %blog_title%". Możesz oczywiście ustawić na stałe napis jaki sobie zażyczysz oddzielnie dla wpisów, kategorii, archiwów i tagów.Aktualizacja za pomocą jednego kliknięcia!Format tytułu dla stron:Format tytułu stron:Proszę upewnij się że %s jest zapisywalnyProszę upewnij się że %s jest zapisywalny.Format tytułu dla wpisu:Zamianiaj tytuły:Format tytułu dla strony wyszukiwania:Czy powinienem aktualizować wtyczkę?Format tytułu dla stron tagów:Opis zawarty w tagach META dla strony głównej. Niezależny do innych opcji. Jeśli nie będzie tu nic wpisane żaden opis w META tagach nie będzie generowany.Dozwolone są następujące znaczniki:To jest wersja Tekst zostanie dodany do tytułu w przypadku stron opartych o plik główny (index.php - szablon strony głównej w katalogu szablonu graficznego, np. strona główna i strony archiwum)Tytuł:TłumaczeniaZaktualizuj ustawieniaBłąd! Aktualizacja nie powiodła się!Aktualizacja do najnowszej wersji. Proszę odwiedź stronę opcji wtyczki aby mieć pewność że używasz jej najnowszej wersji.Użyj nazw kategorii jako słów kluczowych:Uzyj parametru noindex dla stron archiwów:Uzyj parametru noindex dla stron kategorii:Użyj parametru noindex dla archiwum tagów:Wszystko co tutaj wpiszesz zostanie dosłownie wstawione w nagłówku (sekcja head kodu strony) strony statycznej. Możesz użyć jakichkolwiek dodatkowych meta tagów nawet np. tagu opcjonalnego arkusza stylu.Wszystko co tutaj wpiszesz zostanie dosłownie wstawione w nagłówku (sekcja head kodu strony) strony wpisu. Możesz użyć jakichkolwiek dodatkowych meta tagów nawet np. tagu opcjonalnego arkusza stylu.